emakumeak, batzen gaituenetik-mujeres, desde lo que nos une-femmes, de ce qui nous rejoint

Friday, February 16, 2007


ahotsak@gmail.com

Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Hurrengo Ekitaldiak - Agenda de Actos

Proyecto Zuhaitza "Batzen Gaituena"
Dia/Eguna: 22 de Diciembre/Abenduak 22
Ordua/Hora: 11:00
Lugar/Tokia: Muskizko Kultur Etxea
Antolatzailea/Organiza: Ahotsak eta Muskizko Udaletxea.


Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Azken Agiria - Ultimo comunicado


HITZA ETA ELKARRIZKETAREKIN BAKARRIK

Ahotsak-eko emakumeek, urteetako lanaren ondoren, agiri bat izenpetu genuen 2006ko apirilaren 8an.

Dokumentuaren azpian zenbait printzipio daude:

1. Adostasun politikoak lortzeko tresna bakar gisa, desberdinen arteko elkarrizketa defendatzen dugu. Jarrera politikoak hurbiltzeko eta hitzartzeko modu bakarra dela ulertzen dugu.
2. Indarkeria eza eta bide politiko eta demokratikoak erabiltzeko apostu zalantzarik gabekoa.
3. Demokrazia osoa da edonolako gatazka polítiko konpontzeko agertoki bakarra edo zeinahi proiektu polítiko demokratiko defendatu eta lortzeko eszenatoki bakarra.

Horregatik, emakumeok dugun bide polítiko eta demokratikoen erabilpenaren jarrera zalantza ezinezko honetatik, zera adierazten dugu:

BAKE PROZESUA BERRERAIKI BEHAR DUGU

- Indarkeria adierazpen gabeko bake prozesua behar dugu, eskubide eta askatasun urraketarik gabeko bake prozesua, hain zuzen.
- Esku sartzerik gabe, euskal gizartea bake prozesuaren berme-emaile den bake prozesua.
- Proiektu politiko eta demokratiko oro defendatu eta bideratzeko aukera ematen duen bake prozesua.
- Demokrazia gatazka polítiko guztiak konpontzeko esparrua darabilen bake prozesua.
- Alde orok bere konpromisoak betetzen dituen bake prozesua.

HITZA, ELKARRIZKETA ETA ADOSTASUNAREKIN.
HITZA, ELKARRIZKETA ETA ADOSTASUNAREKIN BAKARRIK.

Arrasaten, 2007-02-15


SOLO CON LA PALABRA, CON EL DIALOGO

Las mujeres de Ahotsak, tras un trabajo que se inició hace ya varios años, suscribimos un documento el 8 de Abril de 2006.

En él subyacen varios principios:

1. La defensa del diálogo entre diferentes como único instrumento para lograr acuerdos políticos, éste es el único método que nosotras entendemos y aceptamos para acercar posiciones políticas y acordar.

2. La apuesta inequívoca por la no-violencia y por el uso única y exclusivamente de vías políticas y democráticas

3. La democracia plena es el escenario en el que debemos resolver cualquier conflicto político y poder defender o lograr todo proyecto político democrático.

Por ello desde esta posición inequívoca que las mujeres tenemos sobre el uso de vias políticas y demócraticas decimos.

NECESITAMOS RECONSTRUIR UN PROCESO DE PAZ

- En el que no haya ninguna expresión de violencia, sin vulneración de derechos y libertades
- En el que sin injerencias, la sociedad vasca sea la garante del proceso de paz
- En el que se puedan defender y en su caso llevar a buen fin todos los proyectos políticos demócraticos
- En el que la democracia sea el ámbito en el que resolver todos los conflictos politicos
- En el que todas las partes cumplan sus compromisos

CON LA PALABRA, CON EL DIALOGO, CON EL ACUERDO
SOLO CON LA PALABRA, SOLO CON EL DIALOGO, SOLO CON EL ACUERDO.

Arrasate, 7 de febrero de 2007

Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Saturday, December 02, 2006

Agiria


2007.01.10
“Ahotsak”eko emakumeek hasitako lanarekin eta hartutako konpromisoekin jarraitzea erabaki dugu. Klikeatu "Testu Osoa" gainean agiri osoa ikusteko.
Las mujeres de “ahotsak” hemos decidido seguir adelante con el trabajo iniciado y con los compromisos adquiridos. Pulsa en "Texto completo" para leer nuestro comunicado.


Emakumeak askotxo dakigu indarkeriari buruz, geuregan gauzatzen den egiturazko indarkeria horren lekuko baita. Horregatik, apirilaren 8ko eta ondorengo agirien baliozkotasuna berresten dugu.

Carlos Palate eta Diego Armando Estacioren senitartekoei gure elkartasuna adierazten diegu; gure artean irakurketa ezberdinak dituen atentatu baten biktima izan dena. Gure arteko batzuentzat gatazka baten ondorio da, beste batzuentzat, ordea, zuritu ezinezko hilketa izan da.

Baina denek onartzen dugu, bake prozesu eta konponbide politikoa eraikitzeko, indarkeria eza eta eskubide guztien errespetuarenganako eszenatokia beharrezko dela. Hori da bide bakarra.

Elkarrizketa adostasun politikoak eraikitzeko oinarria izan behar dela ulertzen dugu, benetako eskubide eta askatasunen ariketa bermatuko duen gidatzaile berria eraikitzeko adostasuna, alegia.10 –01-2007

Las mujeres de “ahotsak” hemos decidido seguir adelante con el trabajo iniciado y con los compromisos adquiridos.

Las mujeres sabemos mucho de violencia, por la violencia estructural que se ejerce sobre nosotras. Por eso nos ratificamos en la validez del documento del 8 de abril y posteriores.

Mostramos nuestra solidaridad con los familiares de Carlos Palate y Diego Armando Estacio; Víctimas de un atentado cuya valoración es distinta: para algunas es consecuencia de un conflicto, para otras un crimen injustificable.

Pero todas compartimos que construir un proceso de paz y soluciones políticas necesita de una realidad de no violencia, de respeto a todos los derechos . Ese es el único camino.

Entendemos que el Diálogo debe ser la base para construir consensos políticos, llegar a acuerdos que verdaderamente supongan un nuevo directorio que garantice el ejercicio de derechos y libertades.Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Zuhaitza-Ahotsak Proiektua eta Adierazpen Berria 2006-12-2


“Ahotsak” Emakume Taldeak, Bakearen Aldeko Emakumeen Ahotsak, beste Adierazpen publikoa egiten du, euskal bake prozesuaren ekarpen gisa. Bere osotasunean irakur ahal izateko, klika (sakatu) ezazu “testu osoa” izeneko lotura.


Berriro ere, Euskal Herriko gizarte gune desberdinetako emakumeok bildu gara gaur hemen bake eta normalizazio politikoaren aldeko gure konpromisoa berresteko. Gehiago gara, eta anitzagoak ere bai.

Nazioarte mailan gertatzen diren beste gatazka batzuen esperientziek (Israel, Kolonbia, Serbia eta abarrek) erakusten digute emakume talde askok, desberdintasun nazionalak, etnikoak, politikoak eta erligio alorrekoak gaindituz, bat egin dutela bake prozesuetan beraien ahotsak entzunarazteko. Eta beren parte-hartzea funtsezkoa izan dela konponbideak bilatzeko orduan.

Nazio Batuetako Segurtasun Kontseiluak onartutako 1325 ebazpenak bake prozesuetan genero ikuspuntua aintzat har dezatela eskatzen die kide diren estatuei.

Emakumeok komunitate osoaren erdia osatzen dugu; beraz, irtenbidearen erdia ere izan behar dugu.

Ahotsak-en garbi dugu emakumeok gure parte-hartze aktiboarekin modu erabakigarrian eragiten ari garela gatazka historikoak behin-betiko ixteko balio izango duen prozesu bat martxan jartzeko.

Baldintzarik gabeko eta bazterkeriarik gabeko elkarrizketa erabiliz, eta pertsona guztien eskubideen errespetua oinarri gisa hartuz, alderdi politiko, sindikatu eta mugimendu feministako emakumeok batzen gaituena definitu dugu funtsezkoak eta demokratikoak diren printzipioak adostuz, hauek oinarri hartuta elkarrizketa politikoari hasiera emateko aukerak daudela uste dugularik.

Egindako ekarpen hau lurralde mailan eta eragile sozial, sindikal eta politikoen artean adostasun mailarik zabalena lortu duen akordioa da.

Gainera, akordio orotan genero ikuspuntua ekidin ezin daitekeen premisa dela erabat konbentzituta gaude; horregatik, ez dugu parte hartu nahi bakarrik, gure eskubideak aldarrikatuz egingo dugu, gure askatasunaz baliatuz eta gureak ere badiren guneetan behingoz eraginez.

Soilik emakumeok gure herrian, gure gizartean, paper aktiboa eta berdintasunean jokatzen badugu, iraupena izango duen bakearen oinarriak ipini ahal izango ditugu eta justuagoa, demokratikoagoa eta berdintasunezkoagoa izango den gizarte bat sortzen lagunduko dugu.

Jakin badakigu ez dela lan erraza, eta bere garapenerako emakumeok erabaki guneetan zuzenean parte hartu behar dugula uste dugu.

Bake eta normalizazio politiko prozesu honetan ekarpenak egiteko eta komunikazio, gogoeta eta topaketarako guneak sortzeko asmoz, “ahotsak-en udal foroak” sustatzen ari gara. Foro hauek egoerak berdin jarrai ez dezan eta bakea atzeraezina izan dadin lanerako prest dauden emakume guztientzako elkarrizketa, topaketa eta ekarpen guneak izango dira.

Elkarrizketaren aldeko apustua egiten dugu, nahiz eta gizarteko talde guztiek askotan ez ulertu, eta honen prezioa ordaintzeko prest gaude. Badakigu, gizartearen errealitatetik kanpo ez gaudelako, une honetan egoera ez dela erraza eta zailtasunak egon badaudela. Bake prozesu eta irtenbide demokratiko guztien bilakaeran blokeoaz eta zailtasunez hitz egitera eta egoeraren gaineko erantzukizun desberdinak ezartzera bultzatzen duten faktore ugari egoten da.

Ahotsak-en bake prozesua atzeraezina izan dadin lan egiteko konpromisoa hartu dugu eta aukera historiko honetaz baliatu nahi dugu etorkizuneko belaunaldiek gizarte desberdin bat izan dezaten eta benetan horretaz disfrutatzeko aukera izan dezaten; horregatik, ardura politikoak horrela eskatuta, konponbidean eragina duten eragile guztiei honako dei hau egiteko beharrean ikusten gara:

1. Topaguneak bila ditzatela eta, aldiz, desberdintasunak bazter ditzatela.
2. Besteari egiaren atal bat dagokiola aitor diezaiotela.
3. Elkarrizketa baldintzarik gabe eta aurreiritzirik gabe erabil dezatela, gerturatzeko eta eztabaida politikorako tresna bezala eta adostasunak eta helburu politikoak lortzeko metodo bakarra bezala.
4. Zentzudun izan daitezela eta erantzukizunaz joka dezatela konponbiderako prozedura demokratikoak zehazteko, oinarriak adosteko eta baloreak zehazteko.
5. Prozesuan eta adostasunean genero ikuspuntua ezinbesteko baloretzat har dezatela.

Hemen gauden emakumeon iritziz, gatazka politiko eta armatuen konponbide prozesuek eragiten diguten munduko emakume guztiok batzen gaituena bilatu behar dugu eta bakearen aldeko agenda baten inguruan lan egin behar dugu. Helburu honek bultzaturik, nazioarte mailan beste gatazka batzuetan bakearen alde lanean ari diren emakumeen mugimenduekin harremanetan jarri gara, helburu hau garatzeko asmoz nazioarteko sare bat sortzearren.

Inplikatzeko garaia da eta, gainera, euskal emakumeok egin nahi dugu. Hau da bizitzea suertatu zaigun une historikoa. Bilboko Euskalduna Jauregian bildurik, euskal gizarte osoari, eta bereziki emakumeei, guztiok elkarrekin eta bakoitzak bere gunetik, itxaropenaren atea irekita izan dezagun eta ilusiozko aukera hau errealitate bihur dezagun dei egiten diegu.

Euskal Herrian, 2006ko abenduaren 2an.


EGITASMOA ZUHAITZAK
Gernika eta Itsasu herrien bilguneak izan dira mendeetan zehar. Bertan, udalerri bakoitzeko ordezkariak biltzen ziren guztien arazoez eztabaidatzeko. Gernika eta Itsasuko Arbolak, hainbat pentsaeren arteko eztabaida eta topaketarako guneak ziren; bazterkeria, baldintza eta mugarik gabe. Konponbideak, akordioa eta interesen arteko bakea aurkitzeko lekua. Arbolak esanahi historikoa dauka eta Ahotsak-eko emakumeok horixe berreskuratu nahi dugu etorkizunerako gako historiko berberetan. Eztabaidarako guneek, esan bezala, bakea lortzea, konponbidea bilatzea, gure hasierako dokumentuak zioen legez, garai bati amaiera ematea eta beste bat irekitzea izan behar dute ezaugarri, etorkizunak guztiontzako eskubide eta askatasunak berma ditzan.

Ahotsak osatzen dugun emakumeok, filosofia konpartitua defendatzen dugu: batzen gaituena abiaburu izango lukeen politikak aurrera egiteko beharra, alegia eta aldentzen gaituenean ez geratzea . Filosofia hau, konpartitzen dugunaren inguruan indarrak biltzea baino antagonismoak definitzen norberak berea zehazteko kezkatuago dagoen politika ofizialetik urruntzen da. Filosofia hau ekintza politikoan gauzatzen da; eztabaidatzea hain zuzen, adostu ahal izateko eta adostea aurrera egin ahal izateko.

Gure ustetan, ezinbesteko prozedura egokia da hau gaur egun Euskal Herrian bizi den bezalako bake prozesuan. Ahalik eta emakume gehien sartu behar dugu tartean Euskal Herrian zehar, euskal emakumeak benetako protagonista sentitu eta izan daitezen; bakearen aldeko eragile aktiboak izan daitezen, familian, haien lantokietan eta baita udaletan ere; azken finean jendartean.

Horrexegatik Ahotsak-eko emakumeok lanean ari gara gure mugimendua Euskal Herrriko bazter guztietara hedatzeko. Horrela, emakume taldeak gure herrian ideia hauen alde lan egitea lortuko da.

Hori dela eta, egungo bake prozesurako, gure euskal ohituran arbolak duen milakako esangura errekuperatzean datzan ekimen bat aurrera eramatea pentsatu dugu. Euskal udalerriei leku zahar zein berri bat bilatzeko eskatuko litzaieke, bertan, zuhaitz bat landatu ahal izateko, elkarrizketa eta bakerako gune gisa. Batzen gaituena bilatzeko lekua izendatuko genuke: “batzen gaituena”.

Zuhaitzak landatzeak, arbolak euskaldunontzat izan duen elkarrizketa zentzua aldarrikatzea adierako luke; herriz herri eta emakumeak horren parte eginez.

Euskal emakumeak, arbola landatzen, bakea posible dela adierazi nahi dugu, posible delako elkarrizketa eta bakezkoak egitea.Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Proyecto Zuhaitza-Ahotsak y Nueva Declaración 2-12-2006


El colectivo de mujeres ahotsak, voces de mujeres para la paz, hace pública una nueva declaración para contribuir al proceso de paz vasco. Para leerlo en su integridad pulsa el enlace “texto completo”.


De nuevo, mujeres de diferentes ámbitos de la sociedad del País Vasco, de Euskal Herria, nos encontramos hoy aquí para reiterar que estamos comprometidas en la búsqueda de la paz y de la normalización política. Somos más y también más plurales.

Las experiencias de otros conflictos internacionales (Israel, Colombia, Serbia etc) nos enseñan que muchos grupos de mujeres se han unido salvando líneas divisorias nacionales, étnicas, políticas o religiosas para hacer oír sus voces en los procesos de paz, y que su participación activa ha sido clave a la hora de buscar soluciones.

La resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, insta a los Estados miembros a incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de paz.

Las mujeres constituimos la mitad de toda la comunidad, por lo tanto, debemos ser también la mitad de la solución.

En Ahotsak tenemos claro que las mujeres, con nuestra participación activa, estamos contribuyendo de forma decisiva a la puesta en marcha de un proceso que servirá para cerrar definitivamente conflictos históricos .

Mujeres de partidos políticos, de sindicatos y del movimiento feminista, utilizando el diálogo sin condiciones ni exclusiones y, sobre la base del respeto a los derechos de todas las personas, hemos conseguido definir lo que nos une, consensuando principios básicos y democráticos sobre los cuales entendemos que es posible iniciar el diálogo político.

La aportación realizada es el acuerdo que mayor consenso político, sindical, social y territorial ha conseguido hasta este momento.

Además, estamos convencidas de que la perspectiva de género es una premisa insoslayable en todo acuerdo. Por ello, no sólo queremos participar, sino que lo vamos a hacer reclamando nuestros derechos, ejercitando nuestras libertades y actuando en los espacios que nos pertenecen, también a nosotras, de una vez por todas.

Sólo si las mujeres desempeñamos un papel activo, pleno e igual en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, podremos sentar los cimientos de una paz duradera y contribuir a la creación de una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria.

Somos conscientes de que esta tarea no es fácil y para su desarrollo creemos que es necesario que las mujeres participemos directamente en la toma de decisiones.

Con el objetivo de crear un espacio de comunicación, reflexión, encuentro y aportación al proceso de paz y normalización política, estamos impulsando la creación de “Foros de Ahotsak de ámbito municipal”. Foros que sean lugar de diálogo, encuentro y aportación, de todas las mujeres que quieran trabajar para que las cosas no sigan igual y la paz sea irreversible.

Apostamos por el diálogo aunque no siempre sea comprendido por todas las partes de la sociedad y estamos dispuestas a pagar su precio. Sabemos, porque no somos ajenas a la realidad social, que en este momento las cosas no son fáciles, que existen dificultades.

En la evolución de todos los procesos de paz y de solución democrática, intervienen múltiples factores que inducen a unas partes a hablar de bloqueo, a otras de dificultades y a establecer distintas responsabilidades sobre la situación.

Desde Ahotsak, haciéndonos eco de nuestro compromiso de trabajar para que este proceso de paz sea irreversible, porque queremos aprovechar esta ocasión histórica para que las generaciones futuras tengan una sociedad diferente y puedan, verdaderamente, disfrutar de ella, nos vemos en la obligación, por responsabilidad política, de hacer un llamamiento a todas las partes implicadas en la resolución :

1º.- A buscar los puntos de encuentro y aparcar las diferencias.
2º.- A reconocer en el otr@ la parte de verdad que le asiste.
3º.- A utilizar el diálogo sin condiciones, sin prejuicios como herramienta para el acercamiento y la discusión política como método único para llegar a acuerdos y alcanzar objetivos políticos.
4º.- A apelar al sentido común y a la responsabilidad de acordar principios, defender valores y establecer procedimientos democráticos que pongan las vías para la solución.
5º.- A asumir la perspectiva de género como premisa insoslayable en el proceso y en el acuerdo.

Las mujeres que aquí estamos, creemos, al igual que otras mujeres afectadas por la resolución de conflictos políticos y armados, debemos buscar también lo que nos une y trabajar en una agenda de paz.

Con este objetivo, hemos establecido contactos con otros movimientos de mujeres que trabajan por la paz en otros conflictos internacionales, a fin de crear una red internacional que trabaje en el desarrollo de este objetivo.

Es hora de implicarse y, además, las mujeres vascas queremos hacerlo. Este es el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Reunidas en el Palacio Euskalduna de Bilbao, hacemos un llamamiento a toda la sociedad vasca y, en especial a las mujeres, para que todas juntas y cada una desde su espacio, mantengamos abierta la puerta de la esperanza y hagamos realidad esta expectativa ilusionante.

En Euskal Herria a 2 de diciembre de 2006.


PROYECTO ZUHAITZA
Gernika e Itsasu fueron durante siglos el lugar de reunión de los pueblos de Bizkaia. Allí se reunían los representantes de cada municipio, a debatir sobre los problemas comunes, junto al Arbol de Gernika. El árbol de Gernika significaba así para los vascos, un espacio de diálogo de encuentro entre diferentes, sin exclusiones, sin condiciones, sin límites. Un lugar donde encontrar las soluciones, el acuerdo, la paz de las cosas o de los intereses. El árbol tiene un significado histórico que las mujeres de Ahotsak queremos recuperar para la modernidad en las mismas claves históricas. Espacios de diálogo, caracterizados como hemos indicado, para alcanzar la paz, para buscar la solución, para lograr, como decíamos en nuestro documento fundacional, cerrar una página y abrir otra para el futuro en clave de derechos y libertades para todas y todos.

Las mujeres que componemos Ahotsak, defendemos una filosofia compartida: la necesidad de lograr que la política avance sobre lo que nos une y no estancarse sobre lo que nos desune. Es quizá una filosofía antagónica a la de la política oficial, más preocupada en marcar el territorio propio, definiendo los antagonismos que hacer causa común de lo que compartimos. Una filosofía que se plasma en una acción política, que es dialogar para poder acordar y acordar para poder avanzar.

Pensamos que estas son además recetas indispensables para un proceso de paz, como en el que ahora nos vemos inmersos en el Pais Vasco. También pensamos que debemos involucrar a la mayor cantidad de mujeres posibles a lo largo de Euskal Herria. Que las mujeres vascas se sientan y sean verdaderamente protagonistas, agentes activas por la paz, en sus familias, en sus lugares de trabajo y en sus municipios, en definitiva en la sociedad.

Es por lo que las mujeres de Ahotsak estamos trabajando por extender nuestro movimiento a todos los rincones de Euskal Herria, de manera que haya grupos de mujeres que trabajen a favor de estas ideas a lo largo de nuestro país.

Por eso hemos pensado en llevar a cabo una iniciativa que consiste en recuperar el significado milenario del árbol en nuestra tradición vasca , para el vigente proceso de paz . De manera que pondríamos en marcha un proyecto que consistiría en solicitar a los municipios vascos, que busquen un lugar, un rincón, nuevo o antiguo, con el fin de que podamos plantar un árbol en él, como espacio para el diálogo y como espacio para la paz. Le llamaríamos el lugar donde buscamos lo que nos une, en euskera “batzen gaituena”

Significa plantar árboles, reivindicar el significado de diálogo que el árbol ha tenido para los vascos y las vascas, hacerlo pueblo a pueblo, e involucrando en ello a las mujeres.

Las mujeres vascas, plantadoras de árboles para significar que la paz es posible porque es posible el diálogo y la reconciliación.Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Projet Zuhaitza-Ahotsak


"ahotsak", voix de femmes pour la paix, rend publique sa déclaration pour contribuer au processus de paix basque. Pour le lire dans son intégralité clique sur le lien "texte complet".


PROJET ZUHAITZA
Gernika et Itsasu ont été pendant des siècles le lieu de réunion des peuples de Bizkaia. Les représentants de chaque commune s’y réunissaient, afin de débattre sur les problèmes communs, près de l'Arbre de Gernika. L'arbre de Gernika signifiait ainsi pour les basques, un espace de dialogue, de rencontre entre différentes personnes, sans exclusion, sans condition, sans limite. Un lieu où trouver des solutions, des accords, la paix. L'arbre a une signification historique que les femmes d'Ahotsak voulons récupérer pour la modernité dans les mêmes conditions historiques. Espaces de dialogue, caractérisés comme nous avons indiqué, pour atteindre la paix, pour chercher la solution, pour obtenir, comme nous disions dans notre document de constitution, la fin d’une étape et le début d’une autre pour le futur en clé de droits et libertés pour toutes et tous.

Nous, femmes d’Ahotsak, défendons une philosophie partagée: la nécessité de réussir que la politique avance sur ce qui nous rassemble et ne pas stagner sur ce qui nous sépare. C'est peut-être une philosophie opposée à celle de la politique officielle, plus soucieuse de marquer son propre territoire, en définissant les antagonismes plutôt que de faire cause commune de ce que nous partageons. Une philosophie qui se concrétise dans une action politique, qui est axée sur le dialogue pour pouvoir décider et décider pour pouvoir avancer. Nous pensons que celles-ci sont des formules indispensables pour un processus de paix, comme celui dans lequel nous sommes immergés au Pays Basque. Nous pensons aussi que nous devons intégrer la plus grande quantité de femmes possible dans tout Euskal Herria. Que les femmes basques se sentent et soient vraiment protagonistes, agents actifs par la paix, au sein de leurs familles, lieux de travail et communes, en définitive dans la société. C’est pourquoi les femmes d'Ahotsak nous travaillons pour étendre notre mouvement à tous les coins d'Euskal Herria, de sorte qu'il y ait des groupes de femmes qui travaillent pour ces idées partout dans notre pays.

C'est pourquoi nous avons pensé mener à bien une initiative qui consiste à récupérer la signification millénaire de l'arbre dans notre tradition basque, pour le processus de paix en vigueur. De sorte que nous mettions en route un projet qui consisterait à demander aux communes basques, qu'elles cherchent un lieu, un coin, nouveau ou ancien, afin que nous puissions y planter un arbre, comme espace pour le dialogue et comme espace pour la paix. Nous l’appellerions le lieu où nous cherchons ce qui nous rassemble, en euskera "batzen gaituena"

Il signifie planter des arbres, revendiquer la signification de dialogue que l'arbre a eu pour les basques, le faire de ville en ville, en impliquant les femmes.

Les femmes basques, planteuses d'arbres pour signifier que la paix est possible parce que le dialogue et la réconciliation sont possibles.Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Saturday, April 08, 2006

Adierazpena


“Ahotsak” Emakume Taldeak, Bakearen Aldeko Emakumeen Ahotsak, bere Adierazpena publiko egiten du, euskal bake prozesuaren ekarpen gisa. Bere osotasunean irakur ahal izateko, klika (sakatu) ezazu “testu osoa” izeneko lotura. Adierazpenarekin bat egin nahi baduzu, “comments” loturari sakatu eta bidal eizaguzu zure iruzkina (izen-abizenak eta NAN-CNI-EHNA zenbakia erantsiz). Blogger atalean izena eman gabe eduki ezkero, “besteak” edo “ezezagun” ezizena aukera zenezake parte hartzeko eta zure iruzkina argitaratzeko.


Agiri hau sinatzen dugunok ideologia, tradizio eta sentimendu ezberdinak ditugun emakumeak gara; banatzen gaituena alde batera utzi eta batzen gaituenetik abiatuta, eta modu pertsonalean, bake eta adiskidetzearen bila urratsak esploratu nahi ditugu.

Agiri honekin ez dugu ez ezer ez inor ordezkatu nahi; gure asmo bakarra, bakoitza dagoen lekutik, egungo egoerari bultzada ematea da, bai eta konponbidea bilatze lanetan laguntzen saiatzea ere, aurreiritzirik eta baldintzarik gabeko elkarrizketa abiapuntu ona dela baieztatuz, pertsona guztien eskubideen errespetua ere den moduan.

Itxaropenezko orain eta etorkizun baten alde lan egiteak amankomuneko militantzia, geurea alde batera utziz, aintzat hartzera behartzen gaitu: bakearen aldeko militantzia, hain zuzen; izan ere, bakeak saboteadore ugari ditu beti gatazka guztietan eta argi izpi bat ekartzea ezinbestekoa da.

Beraz, emakumeok bakearen aldeko eragile aktibo izan behar dugula uste dugu, bai eta gure herrian ireki beharreko itxaropenezko prozesu berrian parte hartu behar dugula ere.

Gaur egun, eta bizi dugun gizarte eredua kontuan hartuta, gure herriko bizitza politikoan gizon eta emakumeon papera ez da bera. Hala ere, eta guri ere dagokigun gatazka politikoaren ondorioak pairatzen ditugun heinean, konponbideak bilatzerakoan emakumeok ere izan behar dugun partehartzea eta protagonismoa aldarrikatzera gatoz. Konponbidearen subjektu aktibo izan behar dugu, orain arte gertatutakoaren subjektu izan garen bezala.

Horregatik hiru premisetan oinarritzen den etapa berri bat irekitzeko aukera ahalbidetu nahi dugu:

1.- Bakea erdiestea eskakizun kolektiboa eta lehentasun politikoa da. Denon lana da, eta ez da soilik eta bakarrik edozein motatako bortxakeria ez egotea. Bakearen kontzeptua, gure iritziz, ez dago hutsik, kontrakoa baizik. Guretzat, demokrazia eta gizarte justiziarekin zerikusia du, gatazka historikoak amaitutzat ematea eta, askatasunak zein eskubideak oinarri gisa, garai bat ixtea ahalbidetuko duen aldaketa prozesu batekin, alegia.

2.- Proiektu politiko guztiak defenda daitezke eta defendatu behar dira, bat bera ere inposatu gabe. Bide politiko eta demokratikoak erabiliz, baldintza berdinetan, proiektu politiko guztiak garatu eta gauzatzea bermatu eta ahalbidetuko duen eszenatoki demokratikoa bilatu behar da.

3.- Euskal gizarteak, Euskal Herriko hiritarrek, egungo marko juridiko-politikoa eraldatu, aldatu edo mantentzeko borondatea baldin badu, guztiok beharrezko diren berme demokratikoak eta adosturiko prozedura politikoak ezarri eta errespetatzeko konpromisoa hartu beharko genuke, euskal gizarteak erabakitakoa errespetatua eta gauzatua izan dadin eta, beharrezkoa balitz, erabaki honek lege araudian bere isla izan dezan.

Zentzu honetan, gizonek eta emakumeok gizartean dugun partehartze ezberdina zehazten duten baldintzei aurre egin beharko zaiela uste dugu, egun ez dagoen eskubide eta aukera berdintasuna bermatzeko asmoz. Honek geure eskubideak, emakumezkoenak, aitortzea dakar, eta hori posible izango da bakarrik prozesuan partaide diren eragile guztien konpromiso sendoa baldin badago.

Agiri hau sinatzen dugunok konponbiderako aukerak egon badaudela uste dugu eta horretarako guztiok elkar onartu eta besteak duen egia ikusten saiatu behar dugulakoan gaude. Gure irudiko, adostasuna lortzearren hitz egitea aurrez eman beharreko urratsa da, eta hori demokrazia indartzea da, ez ahultzea.

Guk ez dugu hauteskundeetan arrakasta bilatzen, ezta gure aukera politiko, sindikal, sozial edo kulturalaren defentsa ere; ez dugu inoren txaloa bilatzen eta kritika itzelari ere ez diogu beldurrik; aitzitik, egungo egoerak bere horretan jarrai ez dezan lan egiteak merezi duela pentsatzera eramaten gaitu, konponbiderik nahi ez dutenek orain arte beti ezinezkotzat jo duten bideak sinesgarritasuna izan dezan.

Deklarazio hau sinatzen dugun emakumeok, beste bake prozesu batzuetan beste emakume batzuek egin duten bezala, prozesu hau blindatzearen alde lan egingo dugu, hondoa jo ez dezan, zapuztu ez dadin eta, prozesuan zehar nahiz konponbidean, emakumeok partaide aktibo izan gaitezen eta gure papera eta gure protagonismoa aldarrika ditzagun. Azken batean, prozesua eta bere irtenbidea sendotzeko hiritar guztien partehartzea ahalbidetuko duten berme demokratikoak ezartzearen alde lan egingo dugu.

Horregatik egiten dugu ekarpen hau; ideiak kontrajartzeko, hitz egiteko, hurbiltzeko, negoziatzeko, planteatzen ditugun oinarrietatik abiatuta bakea eraikitzeko lanean gure esku dagoen guztia jartzeko prest gaude.

Donostian, 2006ko Apirilaren 8an.


Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Declaración


El colectivo de mujeres ahotsak, voces de mujeres para la paz, hace pública su declaración para contribuir al proceso de paz vasco. Para leerlo en su integridad pulsa el enlace “texto completo”. Si deseas adherirte envíanos tu comentario (incluyendo tu nombre, apellido y número de documento identificativo: DNI-CNI-EHNA) pulsando en el enlace “comments”. Si no estás registrada en Blogger, puedes elegir la identidad “otros” o “anónimo” para acceder y publicar tu comentario.


Quienes suscribimos esta declaración somos mujeres de distintas ideologías, tradiciones y sentimientos que, a título personal, y partiendo desde lo que nos une y desde lo que nos separa, queremos explorar pasos hacia delante en la búsqueda de la paz y de la reconciliación.

Con esta declaración no pretendemos sustituir a nada ni a nadie, desde el lugar que ocupa cada una, nuestra única intención es dar un impulso a la situación actual e intentar ayudar en la búsqueda de soluciones aseverando que el diálogo sin prejuicios y sin condiciones es un buen punto de partida como lo es el respeto a los derechos de todas las personas.

Trabajar por un presente y un futuro de esperanza nos obliga a poner en valor una militancia común al margen de la nuestra propia: la militancia por la paz ante tantos saboteadores que la paz tiene siempre en todos los conflictos en los que es necesario alumbrarla.

Creemos que las mujeres debemos ser, por lo tanto, agentes activas por la paz y participar en un nuevo proceso de esperanza que se debe abrir en nuestro país.

Hoy por hoy, y dado el modelo social en el que vivimos, el protagonismo de los hombres y las mujeres no es el mismo en la vida política de nuestro país. No obstante, y en tanto que padecemos las consecuencias de un conflicto político que en nada nos es ajeno, venimos a reivindicar la participación y el protagonismo que las mujeres también debemos tener a la hora de buscar soluciones. Debemos ser sujetos activos de la solución, al igual que hemos sido sujetos de lo que hasta ahora ha sucedido.

Por ello queremos que se pueda abrir una etapa nueva bajo tres premisas básicas:

1.- La consecución de la paz es una exigencia colectiva y una prioridad política. Es también una tarea de todas y todos y no consiste únicamente en ausencia de cualquier violencia. El concepto de paz desde nuestro punto de vista no está vacío de contenido, sino todo lo contrario. Para nosotras tiene que ver con la democracia, la justicia social, con un proceso de cambio que permita a la ciudadanía dar por concluidos conflictos históricos, cerrar una página en términos de derechos y libertades.

2.- Todos los proyectos políticos se pueden y se deben defender. No hay que imponer ninguno. Hay que buscar un escenario democrático que permita y garantice el desarrollo y la materialización de todos los proyectos en condiciones de igualdad, por vías políticas y democráticas.

3.- Si la sociedad vasca, la ciudadanía del País Vasco o Euskal Herria desea transformar, cambiar o mantener su actual marco jurídico-político, todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado y, si fuera necesario, tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos.

En este sentido, entendemos que también deberán abordarse los condicionantes que determinan la diferente participación social de las mujeres y hombres, a fin de que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades inexistentes en la actualidad. Esto conlleva el reconocimiento de nuestros derechos, los de las mujeres, y sólo será posible desde el compromiso firme de todos los agentes partícipes en el proceso.

Quienes suscribimos esta declaración creemos que es posible la solución, y pensamos que para ello todas y todos nos debemos reconocer como tales, que debemos intentar ver la parte de verdad que tienen las otras personas. Para nosotras, dialogar es el paso previo para acordar y ello es fortalecer la democracia, no debilitarla.

Nosotras no buscamos el éxito electoral ni la defensa de nuestra opción política, sindical, social y cultural no buscamos el aplauso de nadie ni nos intimida la crítica feroz; nos anima pensar que merece la pena trabajar por que las cosas no sigan igual, para hacer creíble el camino al que siempre hasta ahora se ha tachado de imposible por quienes no quieren que tenga solución.

Las mujeres que suscribimos esta declaración, como lo han hecho otras mujeres en otros procesos de paz, trabajaremos para blindarlo, para que no embarranque, para que no se frustre. Asimismo, para que las mujeres seamos parte activa del mismo, para reivindicar nuestro papel y nuestro protagonismo, tanto durante el proceso como en la solución. En definitiva, trabajaremos para establecer las garantías democráticas que permitan la participación de toda la ciudadanía fortaleciendo el proceso y su solución.

Por ello hacemos esta aportación, estamos dispuestas al contraste, al diálogo, al acercamiento, a la negociación, a poner todo lo que esté de nuestra parte en la tarea de construir la paz sobre las premisas que planteamos.

En Donostia a 8 de Abril de 2006.


Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet

Dèclaration


"ahotsak", voix de femmes pour la paix, rend publique sa déclaration pour contribuer au processus de paix basque. Pour le lire dans son intégralité clique sur le lien "texte complet". Si tu désires y adhérer, envoie-nous ton commentaire (en ajoutant ton prénom, ton nom et numéro d’identité: DNI, CNI, EHNA) en cliquant sur le lien "comments". Si tu n’es pas inscrite à Blogger, tu peux choisir l’identité "autres" ou "anonyme" pour accéder et publier ton commentaire.


Nous qui souscrivons ce document, sommes des femmes d’idéologies, de traditions et de sensibilités diverses qui, à titre personnel, voulons tenter une nouvelle démarche en vue de la paix et de la réconciliation en partant de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous sépare.

Nous ne prétendons pas avec ce document, remplacer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Notre seul désir est de contribuer, en fonction de la place que chacune d’entre nous ocuppe, à faire évoluer la situation actuelle en tentant d’aider à la recherche de solutions. Nous sommes convaincues que le dialogue, sans préjugés et sans conditions, constitue un point de départ adéquat, au même titre que le respect des droits de toutes les personnes.

Le fait d’oeuvrer pour un présent et un avenir empreints d’espoir nous oblige à mettre en avant, au-delà de notre propre militance, une militance commune, en faveur de la paix face à tant de saboteurs auxquels la paix est toujours confrontée dans tout conflit où une lueur de paix est indispensable.

Nous sommes convaincues que nous les femmes devons donc être des agents actifs pour la paix en participant au nouveau processus d’espoir qui doit s’ouvrir dans notre pays.

Au jour d’aujourd’hui, le modèle social en vigueur étant ce qu’il est, la participation des hommes et celle des femmes n’est pas la même dans la vie politique de notre pays. Cependant, dans la mesure où nous subissons les conséquences d’un conflit qui ne nous est en rien étranger, nous tenons à revendiquer la participation et la place des femmes, dans le cadre d’une recherche de solutions.

Dans cette perspective, nous voulons l’ouverture d’une étape nouvelle selon les trois prémisses fondamentales suivantes:

1.- L’obtention de la paix est une exigence collective et une priorité politique; une tâche qui incombe à tous et toutes. Il ne s’agit pas seulement et uniquement de l’absence de toute forme de violence quelle qu’elle soit. À cet égard, le concept de paix n’est pas de notre point de vue, un concept creux, vide de sens, bien au contraire. Pour nous autres, la paix s’apparente à la démocratie, à la justice sociale, à un processus de changement qui permette aux citoyennes et aux citoyens de considérer des conflits historiques comme étant résolus et, en termes de droits et de libertés, de tourner une page.

2.- Tous les projets politiques peuvent et doivent pouvoir être défendus. Aucun ne peut être imposé. Il convient de rechercher un cadre démocratique qui permette et garantisse le développement de tous les projets sur un même pied d’égalité, par des voies politiques et démocratiques.

3.- Si la société basque, les citoyens et citoyennes du Pays Basque ou Euskal Herria, désirent transformer, changer ou maintenir le cadre juridico-politique qui est le leur aujourd’hui, nous devrions nous engager à respecter et à établir les garanties démocratiques nécessaires et les procédés politiques accordés afin que les décisions prises par la société basque soient respectées et si nécéssaire reflétées et materialisées dans les institutions juridiques.

Dans ce sens, nous pensons que les aspects qui déterminent une participation différente des femmes et des hommes dans la société devront aussi être abordés, de sorte que une égalité des droits et des opportunités inexistante aujourd’hui, soit garantie. Cela suppose la reconnaissance de nos droits, ceux des femmes, qui ne peut être possible que par le biais d’un sincère engagement de tous les acteurs participant au processus.

Nous qui souscrivons ce document pensons qu’une solution est possible et que pour y parvenir nous devons toutes et tous nous reconnaître en tant que tels et distinguer la part de vérité que détient l’autre. Le dialogue est pour nous le pas préliminaire à une compréhension mutuelle; un pas qui contribue à renforcer la démocratie et non à l’affaiblir.

Nous ne recherchons ni le succès électoral, ni à défendre nos propres options politiques. Nous ne cherchons pas à être applaudies par quiconque et la critique ne nous intimide pas. Ce qui nous encourage, c’est de penser que, parce que les choses ne sont pas immuables, cela vaut la peine de travailler afin de rendre encore plus crédible une voie qualifiée jusqu’ici d’impossible par ceux qui s’opposent à toute forme de solution.

Nous les femmes qui souscrivons cet accord, comme l’ont déjà fait d’autres femmes, au sein d’autres processus de paix, oeuvrerons de sorte à le renforcer et à éviter de piétiner sur place et de déboucher sur un échec. Il en va de même de notre volonté à ce que les femmes soient totalement parties prenantes d’un processus vis-à-vis duquel nous revendiquons notre rôle et notre protagonisme, tant dans son déroulement, que dans sa solution. Nous travaillerons en définitive, en faveur de la mise en place de garanties démocratiques qui permettent la participation de tous et toutes les citoyen(ne)s et le renforcement du processus et de sa solution.

Là est l’objet de cette contribution. Sur la base des prémisses définies précédemment, nous sommes ouvertes à tout échange de points de vue, à tout dialogue, à tout rapprochement, à toute négociation et sommes disposées à faire tout ce qui sera en notre pouvoir pour aider à construire la paix.

Donostia/Saint Sebastien, 8 avril 2006.


Texto Completo - Testu Osoa - Texte Complet